Legekontoret

Ferieavikling sommer 2022

Dr.Iqbal       : uke 27 og  28

Dr. Eriksen  : uke 30, 31 og 32

Dr.Sharma  : uke 29, 30 og 31